แอนลีน มอฟแม็กซ์ ผสมมอลต์สกัด สำหรับผู้ใหญ่ทุกวัย 180 มิลลิลิตร

แอนลีน มอฟแม็กซ์ ผสมมอลต์สกัด สำหรับผู้ใหญ่ทุกวัย 180 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (180 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 2.5 ก. 4 %
ไขมันอิ่มตัว 1.5 ก. 7 %
โคเลสเตอรอล 10 มก. 3 %
โปรตีน 5 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก. 6 %
ใยอาหาร 1 ก. 4 %
น้ำตาล 16 ก.
โซเดียม 75 มก. 3 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0% วิตามินบี 1 0%
วิตามินบี 2 20% แคลเซียม 60%
เหล็ก 0% วิตามินบี 12 20%
วิตามินบี 6 45% วิตามินซี 25%
วิตามินดี 70% ฟอสฟอรัส 35%
วิตามินอี 20% แมกนีเซียม 15%
สังกะสี 15%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่