นูลเทลล่า (เฮเซลนัทบดผสมโกโก้) 200 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ขวด ควรแบ่งกิน ประมาณ 13 ครั้ง


 • พลังงาน

  1,040

  กิโลแคลอรี่
  *52%
 • น้ำตาล

  104

  กรัม
  *160%
 • ไขมัน

  59

  กรัม
  *91%
 • โซเดียม

  65

  มิลลิกรัม
  *3%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : ประมาณ 13
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 40 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 4.5 ก. 7 %
ไขมันอิ่มตัว 1.5 ก. 8 %
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 %
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9 ก. 3 %
ใยอาหาร 0 ก. 0 %
น้ำตาล 8 ก.
โซเดียม 5 มก. 0 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0% วิตามินบี 1 0%
วิตามินบี 2 0% แคลเซียม 2%
เหล็ก 2%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่