สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่ รสคลาสสิค ตราเถ้าแก่น้อย 28 กรัม

สาหร่ายทอดแผ่นใหญ่ รสคลาสสิค ตราเถ้าแก่น้อย 28 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง


 • พลังงาน

  200

  กิโลแคลอรี่
  *10%
 • น้ำตาล

  0

  กรัม
  *0%
 • ไขมัน

  19

  กรัม
  *29%
 • โซเดียม

  100

  มิลลิกรัม
  *4%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ซอง (28 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 200 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 170 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 19 ก. 29 %
ไขมันอิ่มตัว 8 ก. 40 %
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 %
โปรตีน 4 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3 ก. 1 %
ใยอาหาร 3 ก. 12 %
น้ำตาล 0 ก.
โซเดียม 100 มก. 4 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 35% วิตามินบี 1 4%
วิตามินบี 2 20% แคลเซียม 6%
เหล็ก 8%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่