สาหร่ายแผ่นใหญ่อบสไตล์เถ้าแก่น้อย รสเผ็ด ตราเถ้าแก่น้อย 5.4 กรัม

สาหร่ายแผ่นใหญ่อบสไตล์เถ้าแก่น้อย รสเผ็ด ตราเถ้าแก่น้อย 5.4 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง


 • พลังงาน

  30

  กิโลแคลอรี่
  *2%
 • น้ำตาล

  0

  กรัม
  *0%
 • ไขมัน

  2.5

  กรัม
  *4%
 • โซเดียม

  50

  มิลลิกรัม
  *2%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ซอง (5.4 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 30 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 20 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 2.5 ก. 4 %
ไขมันอิ่มตัว 1 ก. 5 %
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0 %
โปรตีน 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1 ก. 0 %
ใยอาหาร 1 ก. 5 %
น้ำตาล 0 ก.
โซเดียม 50 มก. 2 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 15% วิตามินบี 1 0%
วิตามินบี 2 4% แคลเซียม 0%
เหล็ก 2% วิตามินซี 0%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่