น้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิคผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น ตราอิชิตัน กรีนที 420 มล.

น้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิคผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น ตราอิชิตัน กรีนที 420 มล.

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ขวด


  • พลังงาน

    70

    กิโลแคลอรี่
     

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (420 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0 %
โปรตีน 0 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก. 6 %
น้ำตาล 15 ก.
โซเดียม 60 มก. 3 %
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่