น้ำชาเขียวญี่ปุ่น รสแตงโม ตราโออิชิ กรีนที 380 มล.

น้ำชาเขียวญี่ปุ่น รสแตงโม ตราโออิชิ กรีนที 380 มล.

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ขวด ควรแบ่งกิน 2 ครั้ง


 • พลังงาน

  200

  กิโลแคลอรี่
  *10%
 • น้ำตาล

  48

  กรัม
  *74%
 • ไขมัน

  0

  กรัม
  *0%
 • โซเดียม

  90

  มิลลิกรัม
  *4%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/2 ขวด (190 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 2
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0 %
โปรตีน 0 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8 %
น้ำตาล 24 ก.
โซเดียม 45 มก. 2 %
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่