ลิปตัน ไอซ์ที พีช (ชาปรุงสำเร็จ) ตราลิปตัน 445 มล.

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ขวด ควรแบ่งกิน ประมาณ 2 ครั้ง


 • พลังงาน

  100

  กิโลแคลอรี่
  *5%
 • น้ำตาล

  24

  กรัม
  *37%
 • ไขมัน

  0

  กรัม
  *0%
 • โซเดียม

  30

  มิลลิกรัม
  *1%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ำ

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : ประมาณ 2
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0 %
โปรตีน 0 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12 ก. 4 %
น้ำตาล 12 ก.
โซเดียม 15 มก. 1 %
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่