แบรนด์ วีต้า เบอร์รี่ สกัดเข้มข้น 42 มิลลิลิตร

แบรนด์ วีต้า เบอร์รี่ สกัดเข้มข้น 42 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (42 มล.)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 40 กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0 %
โปรตีน 0 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 10 ก. 3 %
น้ำตาล 8 ก.
โซเดียม 25 มก. 1 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 100% วิตามินซี 45%
วิตามินอี 70% สังกะสี 25%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่