ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสกาแฟเข้มข้น ตราดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด 225 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสกาแฟเข้มข้น ตราดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด 225 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (225 มล.)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 190 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 7 ก. 11 %
ไขมันอิ่มตัว 5 ก. 25 %
โคเลสเตอรอล 25 มก. 8 %
โปรตีน 7 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8 %
ใยอาหาร 2 ก. 8 %
น้ำตาล 23 ก.
โซเดียม 85 มก. 4 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 8% วิตามินบี 1 2%
วิตามินบี 2 25% แคลเซียม 30%
เหล็ก 6% ฟอสฟอรัส 25%
แมกนีเซียม 8% ไอโอดีน 20%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่