เครื่องดื่มธัญญาหาร น้ำนมข้าวยาคู สูตรไม่เติมน้ำตาล ตรา วี-ฟิท 200 มิลลิลิตร

เครื่องดื่มธัญญาหาร น้ำนมข้าวยาคู สูตรไม่เติมน้ำตาล ตรา วี-ฟิท 200 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (200 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 30 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 3.5 ก. 5 %
ไขมันอิ่มตัว 0.5 ก. 3 %
โคเลสเตอรอล 0 มก. %
โปรตีน 3 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13 ก. 4 %
ใยอาหาร 0 ก. 0 %
น้ำตาล 1 ก.
โซเดียม 120 มก. %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0% วิตามินบี 1 20%
วิตามินบี 2 25% แคลเซียม 15%
เหล็ก 4% วิตามินอี 25%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่