แบรนด์ วีต้า พรุน สกัดเข้มข้นพลัส (พรุนสกัดเข้มข้น ผสมแครอทสกัดเข้มข้น) 42 มิลลิลิตร

แบรนด์ วีต้า พรุน สกัดเข้มข้นพลัส (พรุนสกัดเข้มข้น ผสมแครอทสกัดเข้มข้น) 42 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (42 มล.)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0 %
โปรตีน 0 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 16 ก. 5 %
ใยอาหาร 5 ก. 20 %
น้ำตาล 7 ก.
โซเดียม 5 มก. 0 %
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่