โฟร์โมสต์โอเมก้า โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ไขมันต่ำ ยูเอชที รสส้ม 170 มล.

โฟร์โมสต์โอเมก้า โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ไขมันต่ำ ยูเอชที รสส้ม 170 มล.

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 กล่อง


  • พลังงาน

    90

    กิโลแคลอรี่
    *5%

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (170 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 3 ก. 5 %
ไขมันอิ่มตัว 1 ก. 5 %
โคเลสเตอรอล 10 มก. 3 %
โปรตีน 3 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13 ก. 4 %
ใยอาหาร 0 ก. 0 %
น้ำตาล 11 ก.
โซเดียม 65 มก. 3 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0% วิตามินบี 1 30%
วิตามินบี 2 4% แคลเซียม 10%
เหล็ก 0% วิตามินบี 12 35%
วิตามินบี 6 25%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่